Uttryck med flera räknesätt

Vad är ett uttryck?

Räkneregler