Månghörningar

Vinkelsumman i en triangel   (flash)

Olika typer av trianglar   (flash)

Fyrhörningar   (flash)