Delar av det hela

Delar av det hela  (flash)

Olika delar av en hel  (flash)

Bråk mindre än, lika med eller större än 1  (flash)