Övningsprov - Bråk

Övningsprov Geometri (pdf)

Facit

ulfvilhem löser övningsprovet

Uppgift 1 - 3   (flash)

Uppgift 4 - 6   (flash)

Uppgift 7 - 10   (flash)

Uppgift 9 - 10   (flash)

Uppgift 14 - 16   (flash)

Uppgift 17 - 19   (flash)