Procent betyder hundradelar

Procentform, bråkform och decimalform   (flash)

Vanliga procentsatser   (flash)