Övningsprov - Procent

Övningsprov Procent (pdf)

Facit

ulfvilhem löser övningsprovet

Uppgift 1 - 5   (flash)

Uppgift 6 - 9   (flash)

Uppgift 10 - 13   (flash)

Uppgift 14 - 16   (flash)

Uppgift 17   (flash)

Uppgift 18   (flash)