Övningsprov - Tabeller och diagram

Övningsprov(pdf)

Facit (pdf)

ulfvilhem löser övningsprovet

Uppgift 1 - 3   (flash)

Uppgift 4 - 5   (flash)

Uppgift 6   (flash)

Uppgift 7   (flash)

Uppgift 8   (flash)

Uppgift 9   (flash)