Pythagoras sats

Vad är Pythagoras sats?

Uppgifter på Pythagoras sats

Mer uppgifter på Pythagoras sats

Ännu mer uppgifter

Lite om andragradsekvationer