Prefix

Repetition från åk 7:

Kilo och hekto

Deci, centi och milli

Nytt i åk 9:

Prefix för stora tal

Prefix för små tal