Negativa tal

Repetition från åk 8:

Addition och subtraktion

Exempel på addition och subtraktion

Multiplikation

Exempel på multiplikation

Division

En sammansatt uppgift

Blanda inte ihop!

Nytt i åk 9:

Potenser av negativa tal