Övningsprov Pythagoras sats mm

Uppgift 1-3

Uppgift 4-6