Övningsprov Tal (utan miniräknare)

Uppgift 1-6

Uppgift 7-12

Uppgift 13-18

Uppgift 19-24

Uppgift 25-33