Övningsprov utan miniräknare.

1. Skriv med siffror
    a) tremiljoner åttatusen femtio
    b) 86 hundradelar
2. Skriv talen i storleksordning.
    3,5     2,095     2,5     2,49
    Börja med det minsta
3. Avrunda 8547,9 till
    a) hundratal
    b) ental
4. Vilket är det bästa svaret till
    beräkningen 489 * 97,06?
    30000     40000     50000
5. Beräkna
    a) differensen av 8 och 2
    b) produkten av 34 och 10
 
Facit uppgift 1 - 5

6. Beräkna
    a) 23,567 - 0,05
    b) 67,05 + 0,5
    c) 27 - 0,02
7. Beräkna
8. Beräkna
    a) 123,57 + 34 + 18,9
    b) 57,6 * 8
9. Vilka av längderna är lika
    långa som 59 cm?
      5,9 dm     5,9 m     0,59 m     0,59 dm
       590 dm     5,9 mm     590 mm
10. Avrunda 87,7468 till
    a) en decimal (tiondel)
    b) två decimaler (hundradel)
 
Facit uppgift 6 - 10

11. Dela upp talet 630 i primtalsfaktorer.
12. Vilka av talen är delbara med 5?
        59     515     610     83
            590     345     1004
13. Beräkna
    a) 0,5 * 21
    b) 67 * 0,1
    b) 0,6 * 0,7
14. Beräkna
15.Vilken av uttrycken nedan är
     a) störst b) minst ?

 

 
Facit uppgift 11 - 15

16. Beräkna

    
17. Skriv talen i storleksordning.
     Börja med det minsta.

    6     -14,6     - 12     0,9

18. Beräkna
      a) -9 + 15
      b) -20 + 17
      c) -9 - 12
19. Beräkna
     a) 8 + (-10)
     b) 9 - (-8)
     c) -7 - (-16)
20. Vilka tal saknas i följande
      talmönster
    a) 0     4     8     __     16     20
    b) 1     2     5     10     __     26
 
Facit uppgift 16 - 20

21. Räkna ut
     
22. Vad skall stå i stället fär x?
     
23. Räkna ut
     
24. Räkna ut
     
25. Räkna ut
     
 
Facit uppgift 21 - 25

26. Räkna ut
     
27. Räkna ut
     
28.
a) Skriv talet 67000 i grundpotensform.
b) Skriv talet 3,8 * 106 på vanligt sätt.
29. Skriv på vanligt sätt
     a) 10-3    b) 8,3 * 10-7
30. Räkna ut 3 * 104 * 7 * 10-9
 
Facit uppgift 26 - 30

31. Skriv i grundpotensform
     a) 7,2 MW   b) 70 nm
32. Räkna ut och svara exakt
     
33. Räkna ut och svara exakt
     
 
Facit uppgift 31 - 33