Delar av det hela

Repetition från åk 7:

Delar av det hela   (flash)

Olika delar av en hel   (flash)

Bråk mindre än, lika med eller större än 1   (flash)