Vilket bråk är störst?

Lika nämnare eller lika täljare

6/5, 7/6 eller 8/7 och 4/5, 5/6 eller 6/7 ?

Mindre eller större än 1/2?   (flash)