Bråk som decimaltal

Repetition från åk 7:

Bråk som decimatal mha tallinjen   (flash)

Bråk som division   (flash)