Olika namn, samma bråk

Repetition från åk 7:

Olika namn genom förlängning   (flash)

Olika namn genom förkortning   (flash)

Bråk i vardagsspråk   (flash)

Bråk till decimaltal genom förkortning och förlängning   (flash)

Vi blandar saft