Räkna med bråk

Repetition från åk 7:

Bråk med lika nämnare

Bråkform och decimalform

Göra liknämnigt

Repetition från åk 8:

Multiplikation av bråk   (flash)

Mer multiplikation   (flash)