Procent betyder hundradelar

Repetition från åk 7:

Procentform, bråkform och decimalform   (flash)

Vanliga procentsatser   (flash)