Procent av ...

Repetition från åk 8:

Grunder   (flash)

Vanliga procentsatser   (flash)

En andra metod   (flash)