Procentuella förändringar

Repetition från åk 7:

Realisation   (flash)

Säkning med 15%   (flash)

Ökning med 44%   (flash)