Hur många procent?

Repetition från åk 7:

Via kända bråk    (flash)

Med hjälp av förlängning    (flash)

Med hjälp av förkortning    (flash)

Via decimalform    (flash)

Repetition från åk 8:

Jämförelse med procent    (flash)

...är förändringen?    (flash)

Nytt i åk 9:

Procentenheter    (flash)