Förändringsfaktorer

Repetition från åk 7:

Säkning och ökning   (flash)

Förändringsfaktorer  (flash)

Repetition från åk 8:

"Förändringsformeln"   (flash)