Proportionaliteter

Repetition från åk 8:

Koordinatsystem   (flash)

kr/kg, kr/hg och kr/l   (flash)

Ett exempel med kr/m   (flash)

Tolka propotionaliteter    (flash)

Räkna med propotionaliteter    (flash)