Förenklingar

Repetition från åk 8:

Förenkling med parenteser 1   (flash)

Förenkling med parenteser 2   (flash)