B1- och B2-provet 2004

B1-provet

Uppgift 1 - 7   (flash)

Uppgift 8 - 12   (flash)

Uppgift 13 - 17   (flash)

Uppgift 18 - 20   (flash)

B2-provet

Uppgift 1 och 2   (flash)

Uppgift 3 och 4    (flash)