C-provet 2006

Uppgift 1 och 2   (flash)

Uppgift 3 och 4   (flash)

Uppgift 5 och 6   (flash)

Uppgift 7   (flash)

Uppgift 8 och 9   (flash)

Uppgift 10 och 11   (flash)