B1- och B2-provet 2007

B1-provet

Uppgift 1 - 6   (flash)

Uppgift 7 - 10   (flash)

Uppgift 11 - 15   (flash)

Uppgift 16 - 18   (flash)

B2-provet

Uppgift I och II   (flash)

Uppgift III   (flash)