C-provet 2007

Uppgift 1 och 2   (flash)

Uppgift 3 och 4   (flash)

Uppgift 5 och 6   (flash)

Uppgift 7 och 8   (flash)

Uppgift 9 och 10   (flash)

Uppgift 11   (flash)