B1- och B2-provet 2009

B1-provet

Uppgift 1 - 5   (flash)

Uppgift 6 - 9   (flash)

Uppgift 10 - 13   (flash)

Uppgift 14 - 17   (flash)

B2-provet

Uppgift a och b   (flash)

Uppgift c och d   (flash)